Sunday, March 9, 2014

Tabel Pemanfaatan Ruang KRB

Tipologi Kawasan Rawan Banjir (KRB):

KARAKTER KAWASAN
RESIKO
PANTAI
DATARAN BANJIR
SEMPADAN SUNGAI
CEKUNGAN
TINGGI
A.1
B.1
C.1
D.1
SEDANG
A.2
B.2
C.2
D.2
RENDAH
A.3
B.3
C.3
D.3


Berdasarkan Tipologi Kawasan Rawan Banjir (KRB), maka pemanfaatan ruang Kawasan Rawan Banjir (KRB) adalah sebagai berikut:NO.
TIPOLOGI KRB
PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN LINDUNG
KAWASAN BUDIDAYA
KAWASAN PANTAI:
1
A.1

 • Hutan lindung
 • Kawasan bergambut
 • Kawasan resapan air
 • Sempadan sungai
 • Kawasan sekitar danau/ waduk/ mata air
 • Kawasan suaka alam
 • Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam

 • Hutan produksi
 • Hutan rakyat
 • Pertanian
 • Perikanan
2
A.2

 • Hutan lindung
 • Kawasan bergambut
 • Kawasan resapan air
 • Sempadan sungai
 • Kawasan sekitar danau/ waduk/ mata air
 • Kawasan suaka alam
 • Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam

 • Hutan rakyat
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Tansportasi/ pelabuhan
 • Pariwisata
3
A.3

 • Kawasan resapan air
 • Sempadan sungai
 • Kawasan sekitar danau/ waduk/ mata air
 • Kawasan suaka alam taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam

 • Hutan produksi
 • Hutan rakyat
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Perkebunan
 • Perdagangan
 • Industri
 • Pertambangan
 • Permukiman
 • Perhubungan/ pelabuhan
 • Pariwisata
KAWASAN DATARAN BANJIR:
4
B.1

 • Kawasan bergambut
 • Kawasan resapan air
 • Sempadan sungai
 • Kawasan sekitar danau/waduk/ mata air
 • Kawasan suaka alam
 • Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam

 • Pertanian
 • Perikanan
 • Perkebunan
5
B.2

 • Hutan lindung
 • Kawasan bergambut
 • Kawasan resapan air
 • Sempadan sungai
 • Kawasan sekitar danau/waduk/ mata air
 • Kawasan suaka alam
 • Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam

 • Hutan produksi
 • Hutan rakyat
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Perkebunan
 • Perdagangan
 • Perhubungan/ pelabuhan
6
B.3

 • Hutan lindung
 • Kawasan bergambut
 • Kawasan resapan air
 • Sempadan sungai
 • Kawasan sekitar danau/waduk/ mata air
 • Kawasan suaka alam
 • Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam

 • Hutan produksi
 • Hutan rakyat
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Perkebunan
 • Perdagangan
 • Industri
 • Pertambangan
 • Permukiman
 • Perhubungan/ pelabuhan
 • Pariwisata
KAWASAN SEMPADAN SUNGAI:
7
C.1

 • Hutan lindung
 • Kawasan bergambut
 • Kawasan resapan air
 • Kawasan sekitar danau/ waduk/mata air

 • Hutan produksi
 • Hutan rakyat
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Perhubungan/ pelabuhan
8
C.2

 • Hutan lindung
 • Kawasan bergambut
 • Kawasan resapan air
 • Sempadan sungai
 • Kawasan sekitar danau/ waduk/ mata air
 • Kawasan suaka alam
 • Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam

 • Hutan produksi
 • Hutan rakyat
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Perkebunan
 • Perdagangan
 • Industri
 • Pertambangan
 • Permukiman
 • Perhubungan/ pelabuhan
 • Pariwisata
9
C.3

 • Kawasan resapan air
 • Sempadan sungai
 • Kawasan sekitar danau/ waduk/ mata air
 • Kawasan suaka alam

 • Hutan produksi
 • Hutan rakyat
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Perkebunan
 • Perdagangan
 • Industri
 • Pertambangan
 • Permukiman
 • Perhubungan/ pelabuhan
 • Pariwisata
KAWASAN CEKUNGAN:
10
D.1

 • Hutan lindung
 • Kawasan resapan air
 • Kawasan sekitar danau/waduk, mata air

 • Hutan produksi
 • Hutan rakyat
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Perhubungan/ pelabuhan
11
D.2

 • Hutan lindung
 • Kawasan bergambut
 • Kawasan resapan air
 • Sempadan sungai
 • Kawasan sekitar danau/waduk/mata air
 • Kawasan suaka alam
 • Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam

 • Hutan produksi
 • Hutan rakyat
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Perkebunan
 • Perdagangan
 • Industri
 • Pertambangan
 • Permukiman
 • Perhubungan/ pelabuhan
 • Pariwisata
12
D.3

 • Hutan lindung
 • Kawasan bergambut
 • Kawasan resapan air
 • Sempadan sungai
 • Kawasan sekitar danau/waduk/mata air
 • Kawasan suaka alam
 • Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam

 • Hutan produksi
 • Hutan rakyat
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Perkebunan
 • Perdagangan
 • Industri
 • Pertambangan
 • Permukiman
 • Perhubungan/ pelabuhan
 • Pariwisata

No comments: